Op alle overeenkomsten van Miedema-Bos Eventservice zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u hier.

Hieronder vindt u enkele verhuur voorwaarden uitgelicht:

Op- en afbouw

 • Prijzen zijn exclusief op- en afbouw kosten op locatie, tenzij anders vermeld.

 

Retour producten

 • Ongeopende fusten en flessen kunnen retour en worden gecrediteerd.

 

Risico van het gehuurde

 • Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde door huurder afgehaald is, dan wel door verhuurder op locatie aangevoerd is tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde.
 • U bent als opdrachtgever aansprakelijk voor schade, diefstal en het schoonhouden van gehuurde materialen.
 • Het gebruik van confetti, papier en slingers kan onherstelbare schade aan (tent-)zeilen en springkussens veroorzaken. Dit wordt in rekening gebracht.
 • Breuk en manco’s worden in rekening gebracht
 • Huurder is vrij het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc.
 • Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden.
 • Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan huurder te berekenen
 • Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.

 

Opruimen en schoonmaken

 • Voor linnen, servies, bestek en glaswerk gelden de genoemde prijzen inclusief schoonmaakkosten. Wel dienen de artikelen gespoeld (glaswerk), veeg schoon (servies) en gesorteerd (flessen ed.) in de juiste kratten/bakken te worden ingeleverd.
 • Let op dat vochtig linnen niet in een afgesloten zak wordt bewaard. Schade als gevolg hiervan is voor uw rekening.
 • Alle overige artikelen dienen schoon te worden geretourneerd. Indien goederen niet schoon worden geretourneerd worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • Koelkasten dienen leeg te zijn en flessen teruggezet in de bijbehorende kratten alvorens materialen worden opgehaald.
 • Het is mogelijk om naar afspraak materialen vuil te retourneren tegen een toeslag op de huurprijs

 

Aansprakelijkheid

 • Miedema-Bos Eventservice is niet aansprakelijk voor schade die ten gevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan.
 • Miedema-Bos Eventservice draagt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade.

 

Transport

 • Eventuele transportkosten zijn berekend op basis van levering tot voorbij de eerste drempel. Indien er bijzonderheden zijn betreft de bereikbaarheid van de locatie, dan dient u ons hier van tevoren van op de hoogte te stellen. Voor levering op slecht bereikbare locaties of levering op verdieping of kelder worden extra kosten in rekening gebracht.
×